ZASADY

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Solo :

• preselekcje – prezentacja solo 45 sekund do muzyki zaserwowanej przez dj a. Wyłaniane zostaje 8 osób w obrębie danego stylu na podstawie ocen sędziów.

• 1/4 finału –  walka 1 vs 1 jedna runda po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• 1/2 finału – walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• finał – walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• wielki finał i konfrontacja pomiędzy stylami – zwycięzcy każdego ze stylu walczą o miano mistrza X edycji Reggaeton vs Dancehall Kongres.

• W KATEGORII TWERK następują odmienne zasady podane poniżej :


Runda 1. 
Runda Prezentacyjna –  zawodniczki przygotowują choreografie do wybranej przez siebie muzyki. Czas trwania wyjścia 1 minuta. Ocenie podlega kreatywność, technika tańca, muzykalność, strój, ogólne wrażenie estetyczne. Do kolejnej rundy przechodzi 8 najlepszeych uczestniczek.


Runda 2.
Zawodniczki losują przedmiot codziennego użytku z którym prezentują się w rundzie tuż przed wyjściem. Zawodniczka musi wykorzystać przedmiot w jak najbardziej kreatywny sposób. Muzyka jest losowo dobrana przez DJ. Czas trwania 45 sekund Ocenie podlega kreatywność, technika tańca, muzykalność, wykorzystanie rekwizytu. Do finału przechodzą dwie uczestniczki. 


FINAŁ
Finały Zawodniczki tańczą bitwy w wyjściach 2 razy po 45 sekund.

UWAGA !!! muzykę należy przesłać najpóźniej do 01.04.2024 na adres mailowy biuro@rvdk.eu z dopiskiem TWERK BATTLE – utwory tylko i wyłącznie w formacie MP3. Czas performance nie może być dłuższy niż 60 sekund.

Showcase (formacje taneczne styl REGGAETON/TWERK/DANCEHALL) :

• formacja prezentuje się do muzyki własnej. Prezentacja może trwać maksymalnie 210 sekund (3:30 min),

• każda grupa prezentuje się raz w danym stylu tanecznym,

• zwycięską formację wybierają sędziowie.

• kategoria formacje zostanie przeprowadzona w obrębie 3 styli (dancehall, reggaeton, twerk) jednocześnie. Wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja.  Przekroczenie czasu prezentacji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją grupy.

• muzykę dla formacji należy przekazać organizatorowi do dnia 01.04.2024 , na adres mailowy biuro@rvdk.eu – DOPISEK : Showcase

INFORMACJE

Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych przed upływem terminu zgłoszeń.

 By zawody wdanej kategorii odbyły się potrzeba m.in 8 uczestników.

 Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały w kategorii solo będą oceniane przez jury w składzie 2-3 sędziów.

  Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub grupy w przypadku ich niestosownego zachowania lub braku przestrzegania niniejszego regulaminu.

 Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

  Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju oraz publikowania jej w mediach. Zarówno uczestnicy jak i widzowie wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wizerunku przez Reggaeton vs Dancehall.

Nagrody oraz skład sędziowski zostaną opublikowane w okolicach lutego.

Rejestracja na zawody ruszy od 01.01.2024

ZWYCIĘZCY

KATEGORII SOLIŚCI

2013 🏆 Dorota Zatorska
2015 🏆 Agata Rzepka
2016 🏆 Aleksandra Heidi Gajewska
2017 🏆 Wojtek Osiejewski
2018 🏆 Karolina Martyniuk
2019 🏆 Magdalena Mieczkowska
2022 🏆 Magdalena Górka
2023 🏆 Daren

KATEGORIA SHOWCASE

2017 🏆 REDHEADED BABES
2018 🏆 SHAKE IT
2019 🏆 WAZZUP GYALS
2022 🏆 URBAN FLOW
2023 🏆 URBAN FLOW

BIURO:
ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 722 240 800

NAPISZ DO NAS:
biuro@rvdk.eu

DO POBRANIA

DOŁĄCZ DO NAS: