Zaznacz stronę

NEWS

13.10 Po analizie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 1758) przygotowanego przez niezależną kancelarię prawną w ramach ekspertyzy wydarzenie odbędzie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanepidu. Szczegóły wytycznych oraz regulamin uczestnictwa zostanie przesłany do uczestników, którzy zakupili bilet na mail w formie informatora. Imprezy wieczorne zostają anulowane a bitwy taneczne w kategorii solistów odwołane. Kategoria Showcase odbędzie się w formie przeglądu.

IMPREZY WIECZORNE : 

W związku z nowymi rozporządzeniami, które weszły w dniu 09.10 imprezy wieczorne nie odbędą się. Osoby, które zakupiły bilety przez stronę proszone są o napisanie maila na biuro@rvdk.eu w sprawie zwrotu. Trzeba podać numer transakcji oraz swój nr konta. Osoby, które zakupiły bilet przez promotorów proszone są o kontakt z nimi w celu ustalenia zwrotu. Zwrot najpierw odbędzie się na konto promotora.

DANCE BATTLE : 

Zawody taneczne, które mają się odbyć 16.10 zostają anulowane w kategoriach reggaeton, dancehall, twerk soliści.  Osoby, które zakupiły bilety przez stronę proszone są o napisanie maila na biuro@rvdk.eu w sprawie zwrotu. 

Kategoria SHOWCASE odbędzie się na terenie MCK wejście od placu Sławika i Antalla 1 (punkt rejestracyjny). Showcase odbędzie się w formie przeglądu bez udziału publiczności. Pokazy formacji będą streamowane na fanpage Reggaeton vs Dancehall. Pokazy będą również nagrywane przez operatorów. Po Kongresie materiały zostaną wrzucone na fan page oraz na kanał you tube.
Szczegóły przeglądu znajdziesz tutaj : https://app.evenea.pl/event/rvdkdancebattle3a/

MEETING :

16.10 w klubie Królestwo na rondzie gen. Ziętka 1 odbędzie się meeting zapoznawczy na którym odbędzie się prezentacja naszych artystów. Będziecie okazja do poznania innych uczestników wydarzenia oraz artystów. Wejście na meeting jest bezpłatne. START : 22:30 

 

 

 

 

23.09
16.10 odbędą się bitwy taneczne będące częścią Reggaeton vs Dancehall Kongres VII !
By dana kategoria się odbyła potrzebna jest minimalna ilość uczestników w liczbie 8 w danej kategorii solistów oraz minimum 5 formacji.
do 07.10 czekamy na zgłoszenia by utworzyć pojedynki w poszczególnych stylach jeśli do tego terminu nie zbierzemy minimalnej liczby uczestników dana kategoria nie odbędzie się.
Rejestracja na :  https://app.evenea.pl/event/rvdkdancebattle3a/

 

 

23.09 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń organizowanych w obiektach Międzynarodowego Centrum Kongresowego i hali Spodek w Katowicach

Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 10.07.2020 r. Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń

 1. 1.1.  W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak

  duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.

 2. 1.2.  Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby wydarzeniach nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.

 3. 1.3.  Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:

  1. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy

   wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

  2. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;

  3. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;

  4. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe;

  5. zajmowanie miejsc przypisanych do danej osoby; brak możliwości swobodnego wyboru miejsca przez uczestników wydarzenia;

  6. zajmowanie rzędów naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami; obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy osoby, która:

i. uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia;
ii. jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem

o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

 1. zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra od innych uczestników i pracowników obsługi (z wyjątkiem osób wskazanych w pkt. f jw. i osób towarzyszących), w tym w trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia;

 2. zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;

 3. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;

 4. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 m;

 5. ograniczenia czasu przebywania na terenie recepcji – w miarę możliwości zalecana rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online;

 6. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków.

1.4. Procedura wejścia i wyjścia publiczności do obiektu lub na teren wydarzenia:

 1. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metra;

 2. zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane

  w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;

 3. preferowane używanie biletów elektronicznych w telefonach;

  sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości

  przepuszczanie najpierw osób starszych

1.5. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

17.09 

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Kongresu.

 

Co zrobić kiedy nie otrzymałam/em jeszcze biletu na mail ?

Jeśli jeszcze nie masz biletu na mailu a zakup był dokonywany przez stronę www.rvdk.eu sprawdź, który mail został podany przy zakupie biletu. Skontaktuj się z bezpośrednio na mail : biuro@rvdk.eu Podaj nr transakcji, oraz datę zakupu biletu to ułatwi znalezienie go w systemie i wysłanie biletu jeszcze raz na skrzynkę.

Najczęstsze przyczyny nie dostarczenia biletu to : literówka w mailu, mail trafił do spamu. 

 

Nie otrzymuję maili z informacjami o kongresie. Co zrobić ?

Jeśli masz zakupiony bilet a nie otrzymujesz informacji o wydarzeniach skontaktuj się bezpośrednio na mail by wyjaśnić przyczynę. Jeśli posiadasz konto na wp.pl/interia.pl/onet.pl/o2.pl jest duże prawdopodobieństwo, że informacja trafia do folderu OFERTA lub SPAM. Sprawdź te foldery oraz sprawdź czy mail został podany poprawnie bez literówek. 

W przypadku gdy mail był wypisany poprawnie a wiadomości nie trafiają do skrzynki. Skontaktuj się z nami na biuro@rvdk.eu . Twój mail zostanie dodany do newslettera oraz sprawdzimy czy maile będą dochodzić.

 

Nie mogę być na evencie z różnych przyczyn. Co zrobić ?

Kupując bilet przez stronę www.rvdk.eu masz prawo zrezygnować z udziału w wydarzeniu oraz zwrócić bilet nie podając przyczyny do 2 tygodni od zakupu biletu. Po tym czasie istnieją następujące możliwości:

Sprzedanie biletu innemu potencjalnemu uczestnikowi wydarzenia. W tym przypadku wyślij na mail biuro@rvdk.eu informację o nowym nabywcy biletu podając jego imię , nazwisko , mail oraz telefon. W przypadku zmian nowy uczestnik dostanie informacje bezpośrednio na mail lub w postaci sms.

Zakup karty RvD. Karta gwarantuje, że pieniądze nie przepadną i będą dostępne do wykorzystania na inne wydarzenia lub produkty marki RvD. Szczegóły dotyczące karty : https://rvdk.eu/product/karta-rvd/

Odkupiłam/em bilet od innego uczestnika. Czy muszę się rejestrować ponownie na wydarzenie ?

Jeśli sprzedająca osoba nie pobrała od Ciebie danych takich jak imię, nazwisko, mail, telefon i nie przesłała do organizatora najlepszym rozwiązaniem będzie przesłanie tych danych na mail biuro@rvdk.eu . Dzięki temu będziesz mógł/a otrzymać informacje o wydarzeniu. W przypadku najbliższej edycji wszyscy uczestnicy otrzymają nowe bilety po 01.10.2020 dlatego też stare bilety przestaną działać.

 

Mam kartę jak zgłosić przepisanie środków na kartę ?

W momencie zakupu karty dostajesz maila z informacją dotyczącą karty oraz jej numerem. Wystarczy, że podasz numer karty kontaktując się drogą mailową na mail biuro@rvdk.eu i poinformujesz, że chcesz by środki zostały przepisane na kartę. W momencie kiedy zainteresuje Cię jakieś wydarzenie lub produkt piszesz na mail co chcesz wybrać oraz by wartość danego wydarzenia lub produktu pokryć z karty. Kiedy nie masz wystarczającej ilości środków na karcie wówczas dopłacasz jedynie różnicę.

Jak wykorzystać voucher ?

Vouchery zostaną wygenerowane po zakończeniu Kongres VII i przesłane drogą mailową. W momencie kiedy zainteresuje Cię jakieś wydarzenie lub produkt piszesz na mail co chcesz wybrać oraz przesyłasz swój voucher, który swoją wartością pokryje zakup wybranego wydarzenia lub produktu. Kiedy nie masz wystarczającej ilości środków na karcie wówczas dopłacasz jedynie różnicę natomiast w przypadku kiedy zostanie kwota większa niż 50 PLN dostaniesz nowy voucher z kwotą, która Ci zostaje. Jeśli środki z vouchera, które Ci zostaną po transakcji nie przekraczają 50 PLN wówczas otrzymasz je w formie przelewu na podane przez Ciebie konto.

 

Czy są dodatkowe restrykcje związane z COVID - 19 ?

Wydarzenie jest organizowane zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnym rozporządzeniu RADY MINISTRÓW. Wszystkie wytyczne zostaną przesłane drogą mailową minimum 10 dni przed wydarzeniem. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy stosować się do wytycznych podanych przez organizatora.

Co mam wziąć ze sobą na wydarzenie ?

W celu rejestracji zabierz ze sobą bilet w formie wydrukowanej lub na telefonie. W przypadku problemu z odbiciem się biletu pomocy będzie dowód tożsamości jeśli zakup został dokonany osobiście lub potwierdzenie zakupu biletu na stronie www.rvdk.eu.

Zabierz ze sobą strój zmienny oraz coś do picia. Na miejscu jest obowiązkowa szatnia na kurtki oraz większe torby oraz walizki. Są również szatnie do przebrania się. Na halę sportową, na której będzie odbywać się panel FIT obowiązkowe są buty zmienne o białej podeszwie. Uczestnicy z butami, które mogą zarysować parkiet nie będą wpuszczane na teren obiektu.

 

Jak wygląda rejestracja na wydarzenie ?

W celu rejestracji zabierz ze sobą bilet w formie wydrukowanej lub na telefonie. W przypadku problemu z odbiciem się biletu pomocy będzie dowód tożsamości jeśli zakup został dokonany osobiście lub potwierdzenie zakupu biletu na stronie www.rvdk.eu. Pamiętaj by przy rejestracji zachować wymagany dystans i mieć założoną maseczkę. Postępuj zgodnie z regulaminem uczestnictwa przygotowanym przez obiekt.

16.09 

Ruszyła sprzedaż biletów na Kongres. Szczególy dostępne są na : https://rvdk.eu/kongres/

17.09 będzie dostępny FAQ z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

 

 

 

15.09 

Reggaeton vs Dancehall Kongres VII zgodnie z informacjami podanymi na Facebook z dnia 30.03.2020 oraz newsletterem wysłanym do uczestników w dniu 03.04.2020 odbędzie się w dniach 16-18.10.2020.  Wydarzenie organizowane jest zgodnie zasadami zawartymi w rozporządzeniu RADY MINISTRÓW z dnia 07.08.2020 .

Aktualny HARMONOGRAM wydarzenia dostępny jest (zakładka HARMONOGRAM) w linku : https://rvdk.eu/kongres/