ZASADY

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Solo :

• preselekcje – prezentacja solo 45 sekund do muzyki zaserwowanej przez dj a. Wyłaniane zostaje 8 osób w obrębie danego stylu na podstawie ocen sędziów.

• 1/4 finału –  walka 1 vs 1 jedna runda po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• 1/2 finału – walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• finał – walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• wielki finał i konfrontacja pomiędzy stylami – zwycięzcy każdego ze stylu walczą o miano mistrza X edycji Reggaeton vs Dancehall Kongres.

• W KATEGORII TWERK następują odmienne zasady podane poniżej :
Runda 1.
preselekcje – prezentacja solo 45 sekund do muzyki zaserwowanej przez dj a. Wyłaniane zostaje 8 osób w obrębie danego stylu na podstawie ocen sędziów.
Runda 2.
Prezentacyjna Zawodniczki przygotowują choreografie do wybranej przez siebie muzyki. Czas trwania wyjścia 1 minuta. Ocenie podlega kreatywność, technika tańca, muzykalność, strój, ogólne wrażenie estetyczne. Do kolejnej rundy przechodzą cztery najlepsze uczestniczki.
Runda 3. Zawodniczki losują przedmiot codziennego użytku z którym prezentują sie w rundzie tuż przed wyjściem. Zawodniczka musi wykorzystać przedmiot w jak najbardziej kreatywny sposób. Muzyka jest losowo dobrana przez DJ. Czas trwania 45 sekund Ocenie podlega kreatywność, technika tańca, muzykalność, wykorzystanie rekwizytu
FINAŁ
Finały Zawodniczki tańczą bitwy w wyjściach 2 razy po 45 sekund.

UWAGA !!! muzykę należy przesłać najpóźniej do 10.04.2023 na adres mailowy biuro@rvdk.eu z dopiskiem TWERK BATTLE – utwory tylko i wyłącznie w formacie MP3. Czas performance nie może być dłuższy niż 60 sekund.

 

Showcase (formacje taneczne styl REGGAETON/TWERK/DANCEHALL) :

• formacja prezentuje się do muzyki własnej. Prezentacja może trwać maksymalnie 210 sekund (3:30 min),

• każda grupa prezentuje się raz w danym stylu tanecznym,

• zwycięską formację wybierają sędziowie.

• kategoria formacje zostanie przeprowadzona w obrębie 3 styli (dancehall, reggaeton, twerk) jednocześnie. Wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja.  Przekroczenie czasu prezentacji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją grupy.

• muzykę dla formacji należy przekazać organizatorowi do dnia 10.04.2023 , na adres mailowy biuro@rvdk.eu – DOPISEK : Showcase

 

NAGRODY:

Solo :

•  ZWYCIĘZCA KATEGORII REGGAETON: Reggaeton Pass na RvD Kongres XI

• ZWYCIĘZCA KATEGORII DANCEHALL: Dancehall Pass na RvD Kongres XI

• ZWYCIĘZCA KATEGORII TWERK: Twerk Pass na RvD Kongres XI oraz voucher 200 pln na dowolnie wybrane warsztaty organizowane przez H.O.T. House of Twerk, ważny przez rok od daty kongresu.

•  ZWYCIĘZCA WIELKIEGO FINAŁU: RvD Cyprus Camp w Aya Napa *

Showcase : 

• ZWYCIĘZCA KATEGORII SHOWCASE: 1000 PLN + 25 % zniżki na Camp w Aya Napa  dla każdego z członków formacji. Wydarzenie wkrótce będzie podane na naszej stronie z dokładnym terminem (WRZESIEŃ)

 

INFORMACJE :

• Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych przed upływem terminu zgłoszeń.

• By zawody wdanej kategorii odbyły się potrzeba m.in 8 uczestników.

• Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały w kategorii solo będą oceniane przez jury w składzie 2-3 sędziów.

• Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub grupy w przypadku ich niestosownego zachowania lub braku przestrzegania niniejszego regulaminu.

• Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

• Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju oraz publikowania jej w mediach. Zarówno uczestnicy jak i widzowie wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wizerunku przez Reggaeton vs Dancehall.
* W przypadku siły wyższej nie pozwalającej na organizację RvD Cyprus Camp zwycięzca otrzyma VIP PASS na Reggaeton vs Dancehall Kongres XI.

KATEGORIE I SĘDZIOWIE

15.04.2023 (SOBOTA) – Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

22:00 – 23:00  SHOWCASE
23:00 – 24:00 REGGAETON / DANCEHALL / TWERK solo 
1:30 WIELKI FINAŁ 

 

SĘDZIOWIE : 

SHOWCASE : Tinze / Edson SJ / Uriel Sanchez / Jiggy / MY /

Goorciam


REGGAETON : Edson SJ / Heidi / Dee Reggaetonera
DANCEHALL : Jiggy / MY / Steven Deba
TWERK : Tinze / Lola / Goorciam
WIELKI FINAŁ : Tinze / Edson SJ / Jiggy 

FINAL BATTLE ZWYCIĘZCY

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI W KATEGORII SOLIŚCI

2013 🏆 Dorota Zatorska
2015 🏆 Agata Rzepka
2016 🏆 Aleksandra Heidi Gajewska
2017 🏆 Wojtek Osiejewski
2018 🏆 Karolina Martyniuk
2019 🏆 Magdalena Mieczkowska
2022 🏆 Magdealena Gorka
2023 🏆 ?

ZWYCIĘZCY W KATEGORII SHOWCASE

2017 🏆 REDHEADED BABES
2018 🏆 SHAKE IT
2019 🏆 WAZZUP GYALS
2022 🏆 URBAN FLOW
2023 🏆 ?

BIURO:
ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 722 240 800

NAPISZ DO NAS:
biuro@rvdk.eu

DO POBRANIA

DOŁĄCZ DO NAS: