ZASADY

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

Solo :

• preselekcje – prezentacja solo 45 sekund do muzyki zaserwowanej przez dj a. Wyłaniane zostaje 8 osób w obrębie danego stylu na podstawie ocen sędziów.

• 1/4 finału –  walka 1 vs 1 jedna runda po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• 1/2 finału – walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• finał – walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.

• wielki finał i konfrontacja pomiędzy stylami – zwycięzcy każdego ze stylu walczą o miano mistrza VII edycji Reggaeton vs Dancehall Kongres.

• W KATEGORII TWERK następują odmienne zasady podane poniżej :
Runda 1. Prezentacyjna Zawodniczki przygotowują choreografie do wybranej przed siebie muzyki. Czas trwania wyjścia 1 minuta. Ocenie podlega kreatywność, technika tańca, muzykalność, strój, ogólne wrażenie estetyczne  
Runda 2. Zawodniczki losują przedmiot codziennego użytku z którym prezentują sie w rundzie tuż przed wyjściem. Zawodniczka musi wykorzystać przedmiot w jak najbardziej kreatywny sposób. Muzyka jest losowo dobrana przez DJ. Czas trwania 45 sekund Ocenie podlega kreatywność, technika tańca, muzykalność, wykorzystanie rekwizytu Półfinały/Finały Zawodniczki tańczą bitwy w wyjściach 2 razy po 30sekund.
UWAGA !!! muzykę należy przesłać najpóźniej do 20.04.2022 na adres mailowy biuro@rvdk.eu z dopiskiem TWERK BATTLE – utwory tylko i wyłącznie w formacie MP3. Czas performance nie może być krótszy niż 60 sekund ani dłuższy niż 90 sekund.

 

Showcase (formacje taneczne styl REGGAETON/TWERK/DANCEHALL) :

 • formacja prezentuje się do muzyki własnej. Prezentacja może trwać maksymalnie 210 sekund (3:30 min),

• każda grupa prezentuje się raz w danym stylu tanecznym,

• zwycięską formację wybierają sędziowie.

• kategoria formacje zostanie przeprowadzona w obrębie 3 styli (dancehall, reggaeton, twerk) jednocześnie. Wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja.  Przekroczenie czasu prezentacji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją grupy.

• muzykę dla formacji należy przekazać organizatorowi do dnia 20.04.2022 , na adres mailowy biuro@rvdk.eu – DOPISEK : Showcase

 

NAGRODY:

Solo :

•  ZWYCIĘZCA KATEGORII REGGAETON: Reggaeton Pass na RvD Kongres X

• ZWYCIĘZCA KATEGORII DANCEHALL: Dancehall Pass na RvD Kongres X

• ZWYCIĘZCA KATEGORII TWERK: Twerk Pass na RvD Kongres X, oraz miejsce w programie „Industry Intensive 2022” w Millennium Dance Complex W Los Angeles ufundowane przez TWERK QUEEN 

•  ZWYCIĘZCA WIELKIEGO FINAŁU: Week Camp w Małe Ciche w dniach 13-19.06.2022 + OPEN PASS na RvD Kongres X

Showcase : 

• ZWYCIĘZCA KATEGORII SHOWCASE: 1000 PLN + 25 % zniżki na Camp w Małe Ciche w dniach 13-19.06.2022 dla każdego z członków formacji

 

INFORMACJE :

• Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych przed upływem terminu zgłoszeń.

• W przypadku niewystarczającej ilości uczestników w danej kategorii zostanie rozegrana formuła online polegająca na solowych występach, które zostaną nagrane oraz opublikowane w social media. Zwyciężca, który dostanie najwięcej głosów wygra konkurencję.

• Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały w kategorii solo będą oceniane przez jury w składzie 2-3 sędziów.

• Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub grupy w przypadku ich niestosownego zachowania lub braku przestrzegania niniejszego regulaminu.

• Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

• Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.

• Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju oraz publikowania jej w mediach. Zarówno uczestnicy jak i widzowie wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wizerunku przez Reggaeton vs Dancehall.

KATEGORIE I SĘDZIOWIE

23.04.2022 (SOBOTA) – Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

22:00 – 22:40 DANCEHALL solo – eliminacje + ćwierćfinały + półfinały + finał

23.04.2022 (SOBOTA) – Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

22:40 – 23:20 REGGAETON solo – eliminacje + ćwierćfinały + półfinały + finał

23.04.2022 (SOBOTA) – Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

23:20 – 00:00 TWERK solo – eliminacje  + półfinały + finał

 

23.04.2022 (SOBOTA) – Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

00:00 – 01:00 SHOWCASE

23.04.2022 (SOBOTA) – Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

01:30  Wielki Finał 

FINAL BATTLE ZWYCIĘZCY

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI W KATEGORII SOLIŚCI

2013 🏆 Dorota Zatorska
2015 🏆 Agata Rzepka
2016 🏆 Aleksandra Heidi Gajewska
2017 🏆 Wojtek Osiejewski
2018 🏆 Karolina Martyniuk
2019 🏆 Magdalena Mieczkowska
2022 🏆 ?

ZWYCIĘZCY W KATEGORII SHOWCASE

2017 🏆 REDHEADED BABES
2018 🏆 SHAKE IT
2019 🏆 WAZZUP GYALS
2022 🏆 ?

FIND US

ReggaetonVsDancehall

@rvdpl

ReggaetonVsDancehall

#reggaetonvsdancehall

BIURO:
ul. Chorzowska 6, 40-101 Katowice

ZADZWOŃ DO NAS:
+48 722 240 800

NAPISZ DO NAS:
biuro@rvdk.eu

DO POBRANIA

DOŁĄCZ DO NAS: